Bestyrelsen 2023

VIGTIGT: Denne side opdateres af vælgerforeningen, da der er tale om en intern oversigt. Øvrige sider, som indeholder persondata, er som udgangspunkt IKKE vælgerforeningens ansvar, da disse data vedligeholdes af det enkelte medlem via MitC.
Så hvis der skal opdateres på lige netop denne her side, er det undtagelsesvis OK at kontakte webmaster, hvis bestyrelses data skal justeres. Alle øvrige sider med personoplysninger skal du selv opdatere, så hvis du vil ændre dit foto, adresse, telefonnummer osv, er det dit eget ansvar, at få dette bragt i orden !!

Finn Søder, Formand
Kurt Scheelsbeck, Næstformand
Vagn Sørensen, Økonomiansvarlig
Elizabeth Scheelsbeck, Medlemsansvarlig
Barbara Frederiksen, Bestyrelsesmedlem
Rejan Azad, Bestyrelsesmedlem
Moritz Belstrup, Bestyrelsesmedlem
Bente Torning, Bestyrelsesmedlem
Mimi Nguyen, Bestyrelsesmedlem

Inge Rosenkvist Emanuel, Bestyrelsessuppleant
Ken Holm, Bestyrelsessuppleant
Frede West, Bestyrelsessuppleant
Erik Dollerup, Bestyrelsessuppleant

Bestyrelsesmøder 2023/24
Torsdag d. 16. februar kl. 19:00
Torsdag d. 23. marts kl. 19:00
Torsdag d. 20. april kl. 19:00
Torsdag d. 22. juni kl. 19:00
Torsdag d. 24. august kl. 19:00
Torsdag d. 21. september kl. 19:00
Torsdag d. 26. oktober kl. 19:00
Torsdag d. 23. november kl. 19:00
Torsdag d. 11. januar 2024 kl. 19:00