Bestyrelsen 2022

VIGTIGT: Denne side opdateres af vælgerforeningen, da der er tale om en intern oversigt. Øvrige sider, som indeholder persondata, er som udgangspunkt IKKE vælgerforeningens ansvar, da disse data vedligeholdes af det enkelte medlem via MitC.
Så hvis der skal opdateres på lige netop denne her side, er det undtagelsesvis OK at kontakte webmaster, hvis bestyrelses data skal justeres. Alle øvrige sider med personoplysninger skal du selv opdatere, så hvis du vil ændre dit foto, adresse, telefonnummer osv, er det dit eget ansvar, at få dette bragt i orden !!

Finn Søder, Formand
Kurt Scheelsbeck, Næstformand
Vagn Sørensen, Økonomiansvarlig
Elizabeth Scheelsbeck, Medlemsansvarlig
Rejan Azad, Bestyrelsesmedlem
Vivi Holt, Bestyrelsesmedlem
Barbara Frederiksen, Bestyrelsesmedlem
Moritz Belstrup, Bestyrelsesmedlem
Nuriye Nielsen, Bestyrelsesmedlem

Erik Dollerup, Bestyrelsessuppleant
Frede West, Bestyrelsessuppleant
Mimi Nguyen, Bestyrelsessuppleant
Bente Torning, Bestyrelsessuppleant
Jonas Markou, Bestyrelsessuppleant