Udvalg 2023

VIGTIGT: Denne side opdateres af vælgerforeningen, da der er tale om en intern oversigt. Øvrige sider, som indeholder persondata, er som udgangspunkt IKKE vælgerforeningens ansvar, da disse data vedligeholdes af det enkelte medlem via MitC.
Så hvis der skal opdateres på lige netop denne her side, er det undtagelsesvis OK at kontakte webmaster, hvis udvalgsposter skal justeres. Alle øvrige sider med personoplysninger skal du selv opdatere, så hvis du vil ændre dit foto, adresse, telefonnummer osv, er det dit eget ansvar, at få dette bragt i orden !!

Aktivitetetsudvalg:
Rejan Azad
Kurt Scheelsbeck
Barbara Frederiksen
Moritz Belstrup
Bente Torning
Mimi Nguyen

Lokaleudvalg:
Finn Søder
Henrik Torning Nielsen

Kommunikationsudvalg:
Kurt Scheelsbeck
Ken Holm
Mimi Nguyen
Finn Søder