Udvalg 2021

VIGTIGT: Denne side opdateres af vælgerforeningen, da der er tale om en intern oversigt. Øvrige sider, som indeholder persondata, er som udgangspunkt IKKE vælgerforeningens ansvar, da disse data vedligeholdes af det enkelte medlem via MitC.
Så hvis der skal opdateres på lige netop denne her side, er det undtagelsesvis OK at kontakte webmaster, hvis udvalgsposter skal justeres. Alle øvrige sider med personoplysninger skal du selv opdatere, så hvis du vil ændre dit foto, adresse, telefonnummer osv, er det dit eget ansvar, at få dette bragt i orden !!

Aktivitetetsudvalg:
Maj-Britt Hartvig (formand)
Elizabeth Scheelsbeck
Finn Søder
Vivi Holt
Rejan Azadm
Marjan Ganjjou
Barbara Frederiksen

Lokaleudvalg:
Finn Søder (formand)
Maj-Britt Hartvig
Vivi Holt
Henrik Torning Nielsen

Kommunikationsudvalg:
Ken Holm (formand, webmaster)
Toke Elling (ansvarlig for SoMe)
Kurt Scheelsbeck (redaktør)