Danmarks bedste hverdags- kommune - også i weekenden!

Vi vil skabe fundamentet for Danmarks bedste hverdagskommune - også i weekenden...
Indledning til Det Konservative Folkepartis valgprogram 2021

Vi har en klar vision. Høje-Taastrup skal være Danmarks bedste hverdagskommune – også i weekenden. En kommune hvor alt, hvad du møder i din hverdag, fungerer.

Værdighed & Omsorg
I Danmarks bedste hverdagskommune er der værdighed og omsorg. Vi sikrer værdighed i ældreplejen. Fx når vi afsætter penge til nærværende ledelse, kompetencer og rekruttering. Vi vil ikke se ”Else-sager” hos os.

Og vi viser omsorg for og tager hånd omde svageste.

Valgfrihed & Fleksibilitet
I Danmarks bedste hverdagskommune er der valgfrihed og fleksibilitet.Vi er ikke ens, så der skal være plads tilforskellige behov.Der skal selvfølgelig være kommunale dagtilbudaf høj kvalitet til dit barn. Men du skal også have mulighed for at vælge dagplejen, en privat daginstitution eller få tilskud til at passe dit barn selv.

Ældre mennesker har drømme og ønsker ligesom alle os andre. Derfor skal de også kunne vælge mellem forskellige boformer. Seniorboliger, ældreboliger, bofællesskaber– eller en ældrevenlig bolig i blandede kvarterer, hvor børn leger lige udenfor. Og er tiden kommet til at flytte på plejehjem? Så skal der ikke kun være én løsning. Står det til os, bliver det næste plejehjem et friplejehjem – drevet af ildsjæle.

Tryghed & Trivsel
I Danmarks bedste hverdagskommune er der tryghed og trivsel. Du kan trygt stole på, at der en ældrebolig eller plejebolig, hvis du får brug for det. Og en daginstitutionsplads,hvis du harsmå børn.

Vi har fokus på trivsel for børn i både daginstitutioner og skoler.

Tryghed handler også om at gøre op med udsatte boligområder. Vi er i fuld gang med at forvandle de udsatte områder til velfungerende boligområder.

Grønt & Sjovt
I Danmarks bedste hverdagskommune er der grønt og sjovt. Vi tager ansvar for klimaet. Vi udvikler nye naturområder – fx har vi besluttet, at du max. må have 1 km til bynær natur. Og vi gør det nemt at have det sjovt. På verdens længste skaterbane. I udendørsoperaen. Eller i Taastrup Teater og Musikhus.

Det handler om din hverdag!

 

Hermed har vi præsenteret Det Konservative Folkepartis overordnede vision for Høje-Taastrup Kommune.
Her efterfølgende vil vi i stikordsform gå tættere på de enkelte politiske områder. Du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning af et bestemt politisk område.

God læselyst!
(Se under menupunktet POLITIK til venstre på denne side og vælg de emner, som du vil læse om)

Michael Ziegler