Godt videre efter folkeskolen

   • Vores uddannelsesvejledning skal løbende opgraderes
   • Samspillet mellem ungeguider, lærere og pædagoger skal analyseres for at afdække, om vi kan gøre det endnu bedre
   • Erhvervslivet og ungecampus skal inddrages systematisk og løbende i skolernes brobygnings- og erhvervspraktikforløb
   • Vi vil målrettet arbejde for etablering af lokale erhvervsuddannelsesmuligheder i de kommende år
   • Linie 10 og Ungdomsskolen bør tilbyde forløb, hvor de unge forberedes til voksenlivet
   • Linie 10 og Ungdomsskolen kan ligeledes undervise i kulturelle udfordringer og social kontrol. Dette kan med fordel foregå i samarbejde med Høje Taastrup Gymnasium
   • Vi arbejder energisk på at etablere en campus, der centralt placeret i vores kommune kan tilbyde en bred vifte af ungdomsuddannelser
   • Vi ønsker at fortsætte UTA-indsatsen, hvor målet er, at 30 procent af en ungdomsårgang tager en erhvervsfaglig uddannelse

   Tryghed i ungelivet:

   • Den kriminalpræventive indsats er en stor succes, og vi vil fortsat udvikle og understøtte den
   • Vi ønsker samtidig også at aktivere civilsamfundet på dette område
   • Vi vil introducere obligatorisk undervisning i digital dannelse i vores folkeskoler.

   Vedr. udfordrede børn og unge:

   • Tidlig indsats er afgørende for at rette op. Det gavner først og fremmest den unge, men det sikrer også en bedre styring af økonomien på dette område.
   • Vi vil fortsat have fokus på at udvikle tilbud indenfor kommunens egne grænser
   • Vi vil sikre, at der reageres hurtigst muligt, når bekymrende forhold indberettes af vores fagpersonale (når ”alarmklokkerne ringer”). Vi støtter derfor fortsat ordningen med fremskudte socialrådgivere på skolerne
   • Vi vil foreslå et større fokus på efterværn for de udfordrede børn og unge. Hvis den unge ”slippes” for tidligt, så er der overhængende fare for tilbagefald