Idræt, Kultur og Integration

    • Vi skal have en kommune med en blomstrende foreningslivet og gode muligheder for selvorganiseret idrætsudfoldelse
    • De frivillige ildsjæle der gør det muligt skal hædres og understøttes i deres arbejde
    • Foreningsprisarrangementet skal retænkes, som kun er for en smal målgruppe udover de nomirede. Tanken var oprindeligt, at det skulle være en stor fest
    • Vi skal fortsat give vores frivillige mulighed for at udvikle deres kompetencer fx via Foreningslederakademiet
    • Vi skal skabe gode rammer for bredden, men ikke være bange for også at støtte og prioritere eliten. Der er en gensidig afhængighed.
    • Vi skal fortsat stille foreningslokaler gratis til rådighed for kommunens mange foreninger.
    • Vi skal have tidssvarende og gode idrætsfaciliteter
    • Især med fokus på områder befolkningsvækst og udviklingsområder
    • Mulighederne for udendørs selvorganiseret idræt skal synliggøres mere

    Vi har gode og interessante faciliteter, dem skal der fortælles mere om fx idrætscentre, svømmehaller, springcenter, padletennis, skaterpark osv.

    • Det skal være nemt og tilgængeligt at leve et aktiv liv i Høje-Taastrup Kommune
    • Synlighed – app Oplevhtk app – nemt at finde ud af, hvilke muligheder der er
    • Det gælder både det organiserede og selvorganiserede
    • En indgang til info om muligheder for bevægelse

    Vi skal gennemgå vores cykelstier -> Teknisk afsnit

    • Der er for mange mørke cykelstier
    • For mange cykelstier med bump pga. rødder fra træerne
    • Vi skal have særligt fokus på aktiviteter for flere skæve målgrupper
    • Flere børn og unge skal være en del af foreningslivet
    • Alt for mange børn er overvægtige og inaktive – Fit for kids
    • Åben hal aktiviteter
    • Pensionisterne/Veteransport
    • Det skal være nemmere at gøre en frivillig indsats
    • Nemmere at tiltrække frivillige for vores foreningen
    • For meget bureaukrati omkring økonomi, ansøgninger mm.
    • GDPR-hjælp
    • Nemmere at få hjælp til at organisere noget selv
    • Pop up idræt, kræmmermarkeder, koncerter ect.
    • Her skal rådhuset understøtte idéer
    • Vi skal understøtte nye idéer og sportsgrene som fx: Esport, Padle-tennis
    • Vi skal have nogle levende byer med kultur i byrummene
    • Flere aktiviteter og koncerter i fx Hedeland, Røjlegrøften, Hakkemosen
    • Temauger – hvor hele byen/kommunen kan samles på tværs
    • Vi skal være stolte af og promovere, at vi har fået Spejdernes Lejr til kommunen
    • Gode kulturhuse og tilbud
    • De skal være tilgængelige og åbne
    • Bedre synlighed om alle de mange muligheder der er
    • Husene skal være steder, hvor vi kan mødes. De skal både være for det organiserede og selvorganiserede fx mødre-grupper, legegrupper, fællesspisninger
    • Bibliotekerne har en kerneopgave i en kommune som vores
    • Samarbejde med de boligsociale områder
    • Samlingssted på tværs socialøkonomiske baggrunde
    • Især have fokus på børn og børnefamilier
    • Kultur i børnehøjde
    • Vi har rigtig mange tilbud – de skal formidles bedre, men vi kan også nævne, hvad vi gør godt og lykkes med
    • Callisto er et helt unikt tilbud til kommunens børn, det vil vi understøtte
    • Kulturelle tilbud til unge
    • Ungenetværk
    • Bedre formidling af tilbud (fx stand up, koncerter)
    • Bedre natteliv og restaurationsmiljø
    • Dans og musik
    • Vi skal bruge kulturen til at lære hinanden bedre at kende på tværs af kultur, alder, etnicitet osv.

     

     

     

    Integration

    • Flere fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse
    • Bekæmpe negativ social kontrol
    • Manglende tryghed i bybilledet – herunder stationerne
    • Styrke de gode rollemodeller
    • Opløse parallelsamfund
    • Ungezonen – lommepengejob