God økonomi giver tryghed og grundlag for udvikling

For både borgere og medarbejdere er det vigtigt at vide, at der er styr på økonomien og penge i kassen.

For både borgere og medarbejdere er det vigtigt at vide, at der er styr på økonomien og penge i kassen. Det giver nemlig tryghed. Man ved, at der er råd til det serviceniveau, som man kender. Man ved, at der ikke venter drabelige besparelser ”rundt om hjørnet”, og man ved, at der ikke er skattestigninger på vej. God økonomi og et godt serviceniveau er ikke hinandens modsætninger. God økonomi er en forudsætning for et højt serviceniveau.

Vores ambitiøse udviklingsplaner for kommunen kræver også god økonomi. Hvis de store byudviklingsprojekter skal gennemføres med succes, så skal der være råd til de krævede kommunale investeringer. Der skal fx være råd til at bygge den nye skole i NærHeden og investere i veje til og fra området, hvis området skal blive en succes.

Vi har skabt en god økonomi i Høje-Taastrup Kommune. Vi har vedtaget en langsigtet økonomisk politik, som sikrer, at der er overskud på driften, råd til anlægsinvesteringer og ro om skatten. Gælden nedbringes år for år. Og vi renoverer vores bygninger, så det vedligeholdelsesefterslæb vi overtog i 2006, ligeledes nedbringes år for år. Vores kassebeholdningen er historisk høj, fordi vi aktivt sparer op til de store investeringer i nye skoler, nyt rådhus, og vejforbindelserne til NærHeden og det regionale fritidsområde.

Og der grund til optimisme. Der er gode tegn på, at vores økonomi bliver endnu bedre. Den aktive satsning på at blive en attraktiv erhvervskommune og tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser til kommunen, giver nu pote i form at markant flere selskabsskatteindtægter.

Det Konservative Folkeparti vil fortsætte kursen og arbejde for:

  • At vi fortsætter med at styre efter en langsigtet økonomisk politik, som sikrer, at der er overskud på driften, råd til anlægsinvesteringer og penge til renter og afdrag på kommunens gæld.
  • At vi forsætter med at nedbringe vedligeholdelsesefterslæbet på kommunens bygninger, således at det er helt afviklet i 2027. Det giver kvalitet for medarbejdere og brugere, at bygningerne er i god stand, og der er alt andet lige bedst økonomi i, at bygninger løbende vedligeholdes i takt med behovet.
  • At vi fortsætter med at nedbringe kommunens gæld, således at den er nedbragt til højest 100 mio. kr. i 2017. Denne systematisk afvikling af gælden vil frigøre et råderum, som kan finansiere den demografiske udvikling med flere børn og flere ældre.
  • At vi fortsætter med at spare op til store anlægsinvesteringer, så vi er sikre på at vi har råd til at gennemføre dem uden at skulle skære ned i serviceniveauet eller øge skatten.
  • At kommuneskat, grundskyldspromille og dækningsafgift ikke sættes op. Det giver tryghed for borgerne. Og såfremt der er råd til det, vil vi sætte skatterne ned. Det forudsætter dog, at vi kan se, at der er varig luft i økonomien til det.
  • At der indgås brede budgetforlig i byrådet. Det giver tryghed for borgere og medarbejdere at der indgås brede budgetforlig og det giver ro om beslutningerne, at de er bredt forankret i byrådet.
  • At Høje-Taastrup er aktive i den landsdækkende debat om udligning. Mange kommuner kræver, at der flyttes endnu flere penge fra Hovedstadsområdet til resten af landet. Det vil alle kommuner i hovedstadsområdet tabe på. Det er vigtigt, at der er en stærkt alliance i hovedstadsområdet, som kan argumentere imod dette og forsvare områdets interesser.
  • At der er maksimalt fokus på, at kommunen får løbende får inddrevet gæld og at ingen får sociale ydelser, som man ikke er berettiget til. Det indebærer bl.a. at kommunens kontrolindsats fortsættes og om nødvendigt styrkes.

Den faglige omstilling på det sociale område fortsættes med henblik på at dæmpe udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde.