Økonomisk politik

Det Konservative Folkeparti vil arbejde for:

  • At vi fortsætter med at styre efter en langsigtet økonomisk politik, som sikrer, at der er overskud på driften, råd til anlægsinvesteringer og penge til renter og afdrag på kommunens gæld.
  • At vi forsætter med at nedbringe vedligeholdelsesefterslæbet på kommunens bygninger, så det er helt afviklet i 2027.
  • At vi fortsætter med at nedbringe kommunens ”almindelige” gæld. (defineret som gæld fraregnet lån i plejeboliger, indefrosne ejendomsskatter og indefrossen grundskyld) Denne systematisk afvikling af gælden vil frigøre et råderum, som kan bidrage til at finansiere den demografiske udvikling med flere børn og flere ældre.
  • At kommuneskat, grundskyldspromille og dækningsafgift ikke sættes op. Det giver tryghed for borgerne. Og hvis der er råd til det, vil vi sætte skatterne ned. Det forudsætter dog, at vi kan se, at der er varig luft i økonomien til det.
  • I det omfang, der er råd til at nedsætte skatter, vil vi først nedsætte dækningsafgiften til 5 promille. Derefter nedsættes personskat og grundskyld parallelt.
  • At indgå brede aftaler i byrådet, når det er muligt, og der er vilje til det. Vi ser os selv som byens brede folkeparti. Vi har klare holdninger til, hvordan byen skal udvikles. Men vi er også pragmatikere. Det har værdi at flest mulige borgere er repræsenteret i de beslutninger, der træffes. Derfor er vores forhandlingsdør altid åben for de partier, der søger indflydelse.
  • At der er maksimalt fokus på, at kommunen løbende får inddrevet gæld og at ingen får sociale ydelser, som man ikke er berettiget til. Det indebærer bl.a. at kommunens kontrolindsats fortsættes. Vi vil fortsat sætte ind overfor ulovlig beboelse.
  • At der vedvarende arbejdes på at nedbringe kommunens sygefravær. Høje-Taastrup Kommune har allerede vist flotte resultater. De seneste tal for kommunens sygefravær viser, at vi er på landsgennemsnittet. Det er flot taget i betragtning, at der er en klar tendens til, at sygefraværet er højt i Østdanmark, på vestegnen og i de store byer.
  • At kommunen drives godt og effektivt med respekt for skatteborgernes penge. Det kan bl.a. ske gennem digitalisering, smarte indkøb og begrænsning af unødvendigt bureaukrati.