Om byudviklingsprojekterne

Nærheden

 

Det Konservative Folkeparti vil arbejde for:

 • At fastholde visionerne for Nærheden. Vi ønsker at skabe en attraktiv bydel med gode rammer for det nemme og smarte liv – tæt på det hele. En bydel hvor der er boliger til alle aldersgrupper. Og en bydel der bidrager til at forbedre den sociale balance i kommunen.
 • At Nærheden bliver en integreret del af Hedehusene.
 • At den store befolkningsvækst som Nærheden medfører, skaber grundlaget for et bedre og mere varieret forretningsliv på Hedehusene Hovedgade.
 • At Nærheden skaber grundlaget for et endnu mere aktivt foreningsliv, gode idrætsfaciliteter og en stærk skoleudvikling i Hedehusene
 • At kommunen faciliterer, at forskellige grupper af borgere og andre aktører samarbejder, engagerer sig, og tager ansvar for skabe aktivitet og udvikling på Hedehusene hovedgade
 • At Nærheden lever op til kommunen grønne ambitioner. Der tages grønne tiltag i form af stormflodssikring, håndtering af regnvand, klimavenlig lavtemperaturfjernvarme, el-ladestandere og delebiler. Det er vores mål, at Nærheden som bydel lever op til de fleste krav i klassifikationen DGNB – guld. En undtagelse er DGNB – guld klassifikationens krav om blandede funktioner (erhverv og detail), som er aktivt fravalgt aht samspillet med Hedehusene.

 

Høje-Taastrup C

 

Det Konservative Folkeparti vil arbejde for:

 • At visionerne i Høje-Taastrup C projektet bliver realiseret
 • At parkstrøget bliver et aktivt og levende centrum for Høje Taastrup by, som inviterer til ophold, aktiviteter og fællesskab
 • At verdens længste skaterpark i HTC bliver et stærkt aktiv for livet i området og samtidig bliver en destination for besøgende og turister
 • At de boliger, som projektet giver mulighed for at opføre, overvejende bliver ejerboliger eller private lejeboliger, således at projektet kan bidrage til at skabe en bedre social balance i kommunen. Vi vil løbende følge, om det lykkes at skabe denne forbedrede sociale balance.
 • At boligerne i HTC bliver attraktive for borgere i kommunen og dermed kan bidrage til rotation på boligmarkedet i HTK. Boligerne skal tiltrække borgere af alle aldersgrupper
 • At Høje Taastrup C understøtter forretningslivet i City 2
 • At HTC skal bidrage til at indfri kommunens grønne visioner. Fx skal den centrale beliggenhed tæt ved stationen udnyttes til at tiltrække borgere, som i højere grad benytter kollektiv transport suppleret med delebiler, og det skal være nemt at have elbil, som beboer i HTC.
 • At HTC understøtter foreningslivet i kommunen
 • At HTC bidrager positivt til skoleudviklingen i kommunen.