Om de store og spændende byudviklingsprojekter

I NærHeden i Hedehusene og i Høje Taastrup C udvikler vi fremtidens byer.

Fremtidens forstad ligger i Hedehusene

Byudviklingsprojektet NærHeden vil skabe afgørende nyt liv og aktivitet i Hedehusene. Udviklingen af NærHeden har nemlig alle ingredienser til at gøre Hedehusene til en stærkere og mere spændende by at leve i. NærHeden vil fuldt udbygget betyde, at indbyggertallet i Hedehusene næsten bliver fordoblet, og det vil skabe fundamentet for et langt mere spændende butiksliv på Hedehusene Hovedgade. Samtidig kan projektet forbedre den sociale balance i kommunen ved at tiltrække ressourcestærke borgere til byen.

Men NærHeden kan endnu mere. NærHeden er fremtidens forstad. Den bygges på en vision om at skabe rammerne om det nemme, smarte liv – tæt på det hele. Med nem adgang til naturen, til toget, til motorvejsnettet og til hovedstaden. Og på den måde er NærHeden et rigtigt godt eksempel på vores vision for hele kommunen. Nemlig at skabe Danmarks bedste hverdagskommune – også i weekenden.

NærHeden skal på alle måder være en bæredygtig bydel. Det gælder i forhold til miljø og klima, hvor NærHeden skal være en CO2 neutral bydel. Og det gælder socialt, hvor NærHeden skal udvikles med skarpt blik for, at bydelen bidrager til at ”fortynde” kommunens sociale udfordringer. NærHeden skal understøtte et liv baseret på fællesskab med andre mennesker.

NærHeden skal være en del af Hedehusene og derfor er det vigtigt, at den beboerne i NærHeden benytter forretningslivet på Hedehusene Hovedgade. Det skaber underlaget for flere butikker i Hedehusene til gavn for alle. Derfor har vi ændret planerne, således at der ikke etableres forretninger i NærHeden bortset fra en enkelt dagligvareforretning til de nære indkøb.

NærHeden har været længe undervejs, men er nu godt på vej. Vi fik sat udviklingen af Gammelsøområdet på dagsordenen for 12 år. Desværre satte finanskrisen alt boligbyggeri i Danmark på pause i nogle år, men den tid brugte vi på, at gøre fonden Realdania så interesseret i projektet, at de valgte at blive medejer og medinvestor.

Sammen med dem har vi lavet en ambitiøs udviklingsplan for området, og nu er det første boligbyggeri i gang! NærHeden er gået fra papir til rigtige huse, der skyder op af jorden.

For os er det afgørende, at vi helhjertet holder fast i grundidéen i NærHeden.

Det Konservative Folkeparti vil arbejde for:

  • At vi i udviklingen af NærHeden ikke gentager fortidens fejl. Boligbyggeriet i NærHeden skal derfor hovedsageligt skal bestå af ejerboliger og af private udlejningsboliger (fx pensionskassebyggerier). Almene boliger bør kun i meget beskedent omfang opføres i NærHeden. NærHeden skal bidrage til en bedre balance mellem ejerboliger og sociale boliger i Hedehusene og i kommunen som helhed.
  • At der kun placeres én dagligvareforretning i NærHeden, som kan fungere som nærbutik. Detailhandelsudviklingen i øvrigt skal finde sted på Hedehusene Hovedgade.
  • At NærHeden skal være en integreret del af Hedehusene – og ikke en separat bydel. Derfor vil vi prioritere, så hurtigt som det teknisk er muligt, at få etableret en bro hen over jernbanen, så NærHeden kan forbindes til hjertet af Hedehusene. Broen vil blive bygget i 2020-21.
  • At der investeres i kommunale funktioner som skole og daginstitutioner i NærHeden, men vi må ikke miste fokus på resten af Hedehusene. Ikke alle kommunale investeringer i 2640 skal placeres i NærHeden. Fx mener vi at et nyt bibliotek skal placeres i det ”gamle” Hedehusene – nord for jernbanen.
  • At generationerne bliver blandet i NærHeden ved at bygge boliger til alle aldersgrupper. Der bør være boliger til store børnefamilier, mindre boliger til singler eller par uden børn og der bør være boligerne velegnede til seniorer.


Høje Taastrup C skaber sammenhæng

Byudviklingsprojektet Høje-Taastrup C skal løse flere udfordringer i byen omkring Høje-Taastrup Station. Byen er i sin tid bygget for ”monofunktionelt”, hvilket betyder, at dele af byen er helt ”død” efter normal kontortid. City 2 er omgivet af brede boulevarder, som fungerer som barrierer for fodgængere og cyklister, og dermed afskærer City 2 fra mange potentielle kunder. Endelig er byen bygget for lidt intensivt, hvilket også tenderer mod at gøre byen ”død”.

Høje-Taastrup C er det greb, som skal løse disse udfordringer, og skabe en spændende og oplevelsesrig by i Høje-Taastrup som binder stationen og City 2 sammen.

Og vi er nået langt. Vi har nu tegningerne til et nyt, velfungerende, levende og sammenhængende Høje Taastrup, hvor Høje Taastrup Station forbindes med City 2 med et grønt parkstrøg. Vi har skabt opbakning fra de to øvrige store grundejere i området til projektet. Og vi er i gang med at analysere trafikken i området mellem den kommende Aquapark og Torstorp, så vi er sikre på, at der bliver god trafikal sammenhæng i den nye by. Vi er med andre ord godt på vej til at færdiggøre grundlaget for, at de fysiske forandringer af byen kan gennemføres og byudviklingen kan gå i gang for alvor.

Det Konservative Folkeparti vil arbejde for:

  • At visionerne i Høje-Taastrup C projektet bliver realiseret
  • At parkstrøget bliver et aktivt og levende centrum for Høje Taastrup by, som inviterer til ophold og fællesskab
  • At det nye rådhus kommer til at indeholde andre funktioner end blot rådhusfunktioner, således at det kan bidrage til skabelsen af et nyt levende centrum i byen. Det kan fx ske ved at placeres et par etager med boliger ovenpå rådhuset og at der placeres en privatdrevet café i stueetagen.
  • At de 1200 boliger, som projektet giver mulighed for at opføre, overvejende skal være ejerboliger eller private lejeboliger, således at projektet kan bidrage til at skabe en bedre social balance i kommunen.
  • At Høje Taastrup C skal understøtte forretningslivet i City 2