Den stærke erhvervskommune

Det Konservative Folkeparti vil arbejde for:

 • At kommunens syn på virksomheder skal være præget af, at vi ser virksomhederne som motoren for vores lokale velfærd
 • At virksomheder altid skal opleve kommunen som serviceminded og løsningsorienteret.
 • At vi fortsat forbedrer rammerne for at drive virksomhed og fastholder positionen som en af de bedste erhvervskommuner i hovedstadsområdet [Der kan blive behov for justering. DI/DB erhvervsklimaundersøgelsen offentliggøres først til august/start september]
 • At vi fortsætter arbejdet med at tiltrække nye virksomheder til kommunen.
 • At vi fortsat sætter særligt fokus på de små og mellemstore virksomheders vilkår på grund af disse virksomheders store betydning for lokalsamfundet
 • At vi fortsat nedbryder barriererne for, at små og mellemstore virksomheder kan byde på kommunale opgaver, samtidig med at vi selvfølgelig passer på skatteborgernes penge og køber ind bedst og billigst.
 • At dækningsafgiften sænkes yderligere i de kommende år. Vores mål er, at den er nedsat til 5 promille senest i 2030. Nedsættelsen finansieres af den stigning i indtægterne fra selskabsskat, som kommer som følge af de mange nye virksomheder.
 • At vi aktivt udnytter de muligheder, som de mange nye arbejdspladser i kommunen, giver for at få ledige borgere i job.
 • At vi skaffer praktik- og lærepladser til unge fra Høje-Taastrup gennem dialog og partnerskaber med erhvervsorganisationer og virksomheder.
 • At vi sikrer gode vilkår for iværksætterne.
 • At skoletrætte unge skal hjælpes ud i mere praktiske uddannelsesforløb i virksomheder. 
 • At vi afhjælper de trafikale udfordringer, som erhvervsudviklingen nogle steder afføder.