Det grønne

Det Konservative Folkeparti vil arbejde for:

  • Mere skovrejsning.
  • Mere biodiversitet.
  • At alle borgere i byzone skal have adgang til bynær natur indenfor 1 km.
  • At alle borgere i byzone skal have adgang til bynatur indenfor 300 meter.
  • At kommunen arbejder aktivt for at afbøde konsekvenser af klimaforandringer, herunder at kommunen faciliterer løsninger til håndtering af forhøjet grundvand.
  • At kommunen skal være Danmarks grønneste vækstkommune. Vi skal fortsætte med at være i front med smarte og innovative løsninger på klimaområdet indenfor fx fjernvarme og cirkulær økonomi.
  • Affaldssorteringsløsninger, som giver mening for borgerne. Vi har selv besluttet at indføre affaldssortering med 8 fraktioner, men er efterfølgende blevet ”overhalet” af en EU/ folketingsbeslutning om 10 fraktioner. Det er på kanten af, hvad der giver mening og kan fungere for borgerne. Vi vil understøtte gode lokale løsninger i grundejerforeninger, hvor det kan være en udfordring at få plads til 3 affaldsbeholdere på den enkelte matrikel.
  • At bevare de kommunale ordninger med indsamling af haveaffald og storskrald.
  • At Store Vejleå genoprettes.