Byplanlægning

Det Konservative Folkeparti vil arbejde for:

  • At vi fastholder hovedstrukturerne i Høje-Taastrup Kommune med byer, landsbyer og åbent land.
  • At Nærheden og Høje-Taastrup C udvikles i overensstemmelse med visionerne som tætte urbane byområder.
  • At byområder i resten af kommunen udvikles med en lavere tæthed – enten som åben-lav eller som tæt-lav bebyggelse.
  • At kommunens mange landsbyer bevares og opretholder deres særlige karakter.