Arbejdsmarkedet

Det Konservative Folkeparti vil arbejde for:

 

 • Hjælp til dem der har hjælp behov (vi strækker os langt for at alle er en del af et arbejdsfællesskab, men pensionerer heller ikke bare – aktiv indsats)
  • Hvornår sætter vi grænsen for den aktive beskæftigelsesindsats – aldersdifferentieret indsats
  • Kan vi understøtte virksomhederne i også at være rummelige for ledige langt fra arbejdsmarkedet
  • Tværfagligt er vigtigt. Særligt for denne målgruppe
 • Ledige kan være selvhjulpne (hvis man har evnerne) men mangler motivationen skal der sættes ind med indsats
  • Ansvar for eget liv – for konservative handler det om frihed under ansvar
  • Politiske dagsordener er præget af stram statslig styring. Giv os frihed til selv at prioritere
  • Man skal kunne søge hjælp til generelle hverdagsting – livmestring – gælder også i et integrationsperspektiv
 • Integrationsindsatser
  • Flere østeuropæere. De melder sig også ledige i jobcenteret. Det er bekymrende, hvis de ikke får tilegnet sig det danske sprog
  • Vi skal ikke gentage tidligere tiders fejl
  • Sprog er vigtigt. Motivation er vigtigt. Dansk er en forudsætning for arbejde – ellers har vi begrænset med muligheder
  • Det skal været et særskilt punkt som griber ind i de andre områder
 • De ledige skal have forskellige indsatser målrettet den enkelte – vi skal ikke have et one-size-fits-all jobcenter
  • Individuelle indsatser. Fokus på borgeren. Færre aktører som har vundet udbud, og mere samarbejde med virksomheder
  • Vi peger ikke på indsatsen, den skal findes i samarbejde med sagsbehandleren og tage afsæt i en individuel vurdering
 • Italesætte at der er færre jobs til ufaglærte – uddannelse er nøglen for mange, hvis man vil fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet
  • Uddannelsesindsatser for unge over 30 (de vil stadig have gavn af opkvalificering)
  • Uddannelse til unge, kendskab til samfundsforhold. Vigtighed af uddannelse. Uddannelse til Alle
  • Ikke alle unge går direkte i uddannelse. Nogle har mere gavn af beskæftigelse i nogle år, og så kommer uddannelsen senere. Det skal vi understøtte dem i
  • Voksenlærlinge – understøtte det – og undersøge mesterlære
  • Man skal opkvalificeres gennem hele livet. Kan vi understøtte virksomheder i det.
  • Løfte ufaglærte til faglærte